Hakkımızda

asap e.V. derneği Ekim 2021’de yedi kadın tarafından Berlin’de kurulmuştur. Kurucuların farklı alanlarda mesleki tecrübeleri vardır, ancak bazıları uzun yıllardan beri şiddetle mücadele alanında çalışmaktadırlar.

asap “Abusive structures aren’t private” cümlesindeki kelimelerin baş harflerinden oluşur ve “istismarcı yapılar bireysel değildir” anlamına gelir. Bu isim, şiddet kavramının yapısal unsurlarının dikkate alınması gerektiğine işaret eder ve politik bir ifade olarak anlaşılabilir. Bu ifade aynı zamanda 1970’lerdeki kadın hareketlerinin sloganından esinlenerek oluşturulmuştur: “Özel olan politiktir”.

Bu bir yandan baskı mekanizmalarını, (gündelik) cinsiyetçiliği, psikolojik ve fiziksel sınır ihlallerini tolere ediyor gibi görünen bir topluma duyulan öfkeye işaret etmektedir. Öte yandan da toplumsal cinsiyete özgü şiddet deneyimlerinin tanınmasını ve bunlar hakkında konuşulmasını mümkün kılan bir kamusal alan olması gerektiğinin farkına varılmasını da içerir.

İletişim ağları ve mağdurların tekrar tekrar anlatılan hikayeleri sayesinde aile içi şiddetin münferit vaka olmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu bireysel bir kader değil, yapısal bir sorun ve ataerkil bir sistemin karakteristiğidir.

Bu aynı zamanda çok yönlü ayrımcılıktan etkilenen kişilerin (benzer suretle örneğin ırkçı, ableist veya transfobik ayrımcılığa maruz kalmaları gibi) bu yapılar nedeniyle özel bir dezavantaj yaşadıklarının kabul edilmesini de içerir.

Bizler Aile içi şiddetin ortaya çıkabildiği toplumsal güç dengelerini eleştiriyoruz. Aynı zamanda, şiddetten etkilenen kadınlarla dayanışma gösteriyor ve çalışmalarımızın mağdurdan taraf olan, (queer) feminist ve iktidarı sorgulayan içerikte olduğunu düşünüyoruz.

asap e.V. kendini kesişimsel feminist, dayanışma temelli ve katılımcı demokratik bir yapı olarak gören, öz-örgütlenme ilkesini gerçekleştirmiş bağımsız bir dernektir. asap e.V. derneğinin kurucuları aynı zamanda 1990’lardan beri var olan “Şiddet mağduru kadınlar için Konut Ajansı” (eski adıyla Hestia e.V.) projesinin de çalışanları idiler.

asap e.V. aile içi şiddete maruz kalan kadın ve çocukların içinde bulundukları durumun üstesinden gelmelerine ve şiddetten arınmış bir yaşam perspektifi inşa etmelerine destek olmayı kendisine hedef olarak seçmiştir.